TOPlist

PODROBNÁ PRAVIDLA & INFORMACE PRO HRÁČE
[základní][podrobné][sponzoring][návod]

EMULÁTORY, DŮKAZNÍ MATERIÁL
HRANÍ, TURNAJE, PŘIDÁVÁNÍ SCORE
BODOVACÍ SYSTÉM
24.07.2007
24.04.2006
15.12.2006 
UŽIVATELOVA DATA
TIPY TRIKY
15.12.2006
15.12.2006


EMULÁTORY, DŮKAZNÍ MATERIÁL


0) MAME (Multiple Arcade Machine Emulator)
   - pokud jste nikdy o MAME neslyšeli nebo jste úplnými nováčky v této problematice,
     doporučujeme pročíst oficiální manuál (ENG)


1) EMULÁTORY: EMUXMAME & EMUXMESS (download & podrobné info)
   - stažení & podrobný manuál (obsahuje též video-průvodce)

   - hry (roms, romsety) stahujte na IRC, NewNet/UnixAuthority: #emuchina, #roms4free
     WWW: www.romshare.net | www.romnation.net
   - pro hraní lze použít libovolný aktuální build "FB" (nyní: FB-033)

 
   PROHLÍŽEČ EMUXu
(emux.exe)
   - obstarává ovládání emulátorů
   - zajišťuje co nejjednodušší tvorbu důkazního materiálu
   - legální používání je omezeno na členy této komunity
     (v jiných případech je zakázáno tento program používat i přechovávat na HDD)
 
   HARDWAROVÉ a SOFTWAROVÉ NÁROKY PRO HRANÍ HER
   - záleží na hře, opravdové minimum pro hru Pac-Man je asi PII400MHz/128MB RAM
   - doporučená konfigurace je cca CPU 2.4GHz/512MB RAM (čím víc, tím líp)
   - doporučeno: Windows XP SP3 nebo Windows Vista SP1
   - plně podporované systémy: Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 2003 server
     (Windows 98 a Windows ME lze použít po odstranění počátečních problémů s instalací také)
   - zkontrolujte zda máte povolené COOKIES v Internet Exploreru (platí i pro FF uživatele)
 


 
2) DŮKAZNÍ MATERIÁL
   = 1 soubor ZIP (balíček) vytvořený prohlížečem EMUXu obsahující:
      - 1 screenshot, na kterém je vidět nahrané score (a) nebo (b)
      - soubory s nastavením (c)
      - záznam hry (d)
      - pomocné a podpůrné informace pro komunikaci s WWW (e)
   -> tyto soubory vytváří prohlížeč automaticky po skončení hry
   ! TENTO ZIP SOUBOR JE ZAKÁZÁNO RUČNĚ UPRAVOVAT, HROZÍ NEUZNÁNÍ REKORDU !
 
   EMUX S ODESLANÝM REKORDEM (ZIP) NAKLÁDÁ TAKTO:
     - zkontroluje screenshot(y) a záznam
     - screenshot(y) vystaví u vašeho score
     - celý archiv uchová a nastaví k němu přístup pro ostatní
     - v případě turnaje ARCADE lze volitelně stažení ostatním zakázat
     - po odeslání se balíček stává vlastnictvím EMUXu
       -> na oplátku vám EMUX zaručí bezplatnou prezentaci rekordu po dobu existence serveru,
          opěvovanou slávu a nehynoucí čest :-)
 
   POPIS SCREENSHOTŮ A DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ DŮKAZNÍHO MATERIÁLU:
   (screenshoty se dělají stiskem klávesy F12 při nahrávání rekordu i při jeho přehrávání)
 
   a) screenshot udělaný při nahrávání:
     - pochází z konce právě dohrané hry a je na něm vidět dosažené score (případně i podpis)

   b) screenshot udělaný při přehrávání:
     - pochází z přehrávání záznamu hry (dodatečně přidán do ZIP souboru)
       a je na něm vidět dosažené score (případně další sledované údaje)
     - počet takových "dodatečných" screenshotů není omezen

 a+b) pro screenshot obecně platí:
     - pro většinu her úplně stačí jeden, kde je vidět právě nahrané score (level)
     - obsah screenshotů v balíčku se snadno edituje pomocí "prohlížeče balíčků" (ne ručně!)

   Screenshoty přijímané jako důkaz vašeho score (obsažené v balíčku):
      - vyfoceny dle bodu (a) nebo (b) a je na nich vidět vaše score, level atd.
      - u většiny her stačí jeden screenshot, ale někde jich je požadováno více
      - screenshot zachycuje jednu z následujících situací (postupně dle preferencí):
      --> (A) "DEATH" SCREEN (ihned po ztrátě posledního života) nebo
      --> (B) "CONTINUE" SCREEN (odpočet pro přihození mince) nebo
      --> (C) "GAME OVER" SCREEN (když se nedá dohodit) nebo
      --> (D) "ZAPISOVACÍ" SCREEN (kde se právě podepisujete)
      --> (E) "TABULKA" rekordů s právě nahraným score viditelně odlišeným od jiných
      ------> toto odlišení musí provést hra sama a musí být prokazatelné
      --> (F) TABULKA nejlepších výsledků s vaším podpisem (score neodlišeno)
      --- pro tento případ se posílá kombinace 2 screenshotů (D+F)
   >>> ze screenshotů musí být patrné, že jste to opravdu v této hře nahráli
      --> (END) "THE END" SCREEN (hra dohrána do konce)
      --- pokud hru dohrajete do konce, nutno udělat též screenshot, který toto dohrání
          jednoznačně potvrdí (pokud nebude udělán, ověří se záznamem hry)

   Důležité poznámky:
      ---> pokud to není nevyhnutelně nutné, nepoužívejte ARTWORK
           (artwork je možno použít zejména u hry, které je nedílnou součástí - např. pozadí)
      ---> dělejte screenshotů klidně více, po skončení hry vyberete ty nejlepší
           nebo doděláte další při následném přehrávání záznamu
      ---> pokud hrajete hru, která má více MODů (např. easy, normal, hard)
           a ze screenshotu s vaším score nemůže být mod jednoznačně určen,
           dělejte též screenshot z levelu ihned po výběru modu
           = první obrazovka dané hry
           -> např. HARD startuje hru od levelu 100, tento start vyfoťte,
           aby byl na screenshotu vidět level 100
      ---> hry vyžadují též správně vyplněný údaj o kole:
           LEVEL,ROUND,AREA, aj.
           = do kolikátého kola se hráč dostal (je započítáno i kolo, kde umřel),
             zpravidla uvedeno na screenshotu
           MATCH
           = počet odehraných zápasů (zápasy se mohou skládat z několika kol), číslo
             udává s kolikátým soupeřem jste naposled bojovali
           WINS
           = počet vyhraných kol (defakto MATCH-1), kolo, ve kterém hráč prohrál se
             nezapočítává (jakoby nahrál score = 0)
             - prohraje-li ihned v prvním kole, nebude score přijato ! (na bodovém
             zisku do statistik se u některých her podílí nejen score, ale i počet
             poražených soupeřů)
           LAPS
           = počet v povoleném čase projetých LAPů u závodních her
             - pokud hráč neprojede ani první LAP, nelze v případě, že hra nemá vlastní
             score (ale hraje se pouze na čas), score přidat
 
      ---> pokud hru dohrajete do konce (hra již dál nepokračuje), vyplňte číslo posledního
           levelu a status hry změňte na "hra dohrána s použitím tohoto počtu životů:" a
           vyplňte kolik životů (nebo pokusů) bylo k dohrání hry potřeba
           -> tímto docílíte odlišení (systém provede sám) vašeho rekordu od rekordů hráčů,
              kteří v posledním kole hry skončili a hru nedohráli a nebo dohráli, ale
              potřebovali více/méně životů

   c) soubory s nastavením
      - jejich obsah ukazuje, že jste hru hráli na požadovanou obtížnost bez nekalých úprav
      - VLASTNÍ NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ NENÍ PODVOD
      -> a to ani remap multi-klaves na jednu
      --> sice to na automatu nešlo, ale zase tam bylo pohodlnější ovládání než KB či JOY
      - hlídá se zásah do servisních menu a DIPu, jakékoliv změny zakázány
      - v případě prokázané změny DIP, bude hříšník vyhoštěn
 
   d) nastavení pro nahrávání záznamu / požadavky na záznam
      - některé hry vyžadují zvláštní nastavení, aby nahraný záznam šel přehrát
      - toto nastavení je přebíráno z databáze EMUXu a automaticky aplikováno na hru
      - prohlížeč též automaticky zjistí nastavení, jak byl záznam nahrán a s tímto
        nastavením ho i přehraje
      - vaše nastavení se uplatní pouze tehdy, pokud nemá vliv na přehrávání
 
      = Záznam musí splňovat tyto požadavky:
      --- 1) musí obsahovat celou hru
      -----> je důležité vždy hru ukončit (ESC) až tehdy, když je nahrané score definitivní a
             nebude již navyšováno (není nutné čekat na podpis či game over)
      -----> toto má význam zejména u DOHRANÝCH HER do konce, lze tím ušetřit nějaký ten čas
      --- 2) v jednom záznamu smí být pouze 1 hra, započatá do 15s od vhození mince
      --- 3) musí být nahrán v používaných a aktuálních verzích emulátorů
 
      Důležité: záznam může být u her, které nemají přehratelný záznam, nahrazen screenshoty
                a) start hry (prokazuje vychozí LEVEL a nastavení)
                b) každé úspěšné dokončení levelu (prokazuje LEVEL pro LEVEL-SCORE system)
                c) konečné score (prokazuje nahrané číselné score)
                + případně screenshot dokazující dohranou hru ("The END")
                  - pokud na základě těchto screenshotů nebude u dohraných her
                    možné prokazatelně určit počet použitých životů, uveďte počet 99
  
   e) pomocné a podpůrné soubory
      - usnadňují komunikaci s WWW EMUXu
      - zajišťují správný přenos informací na EMUX
 HRANÍ HER, TURNAJE, PŘIDÁVÁNÍ SCORE


 • od každé hry hrajeme uvedený romset

 • došlo-li k přejmenování romsetu, lze zařídit zpětnou kompatibilitu, stačí napsat do BUGS

 • hru je možné hrát v libovolné verzi, ve které je hra funkční nebo podporovaná

 • hra může obsahovat více herních modů, např. {easy},{normal},{hard}

 • dle použité verze a dosaženého výsledku je score zařazováno do zvolených turnajů
   
  STYL HRANÍ:
  1) arcade (platí vždy pro turnaj ARCADE):
    - naprosto libovolný styl hry na 1 kredit (bez přihazování, bez napojování)
    - hraje se úplně bez omezení, pokud komentář pro arcade styl u hry nestanoví jinak
    -> podobně jako na automatu na 1 kredit nebo konzoli bez napojování
    - hodnotí se pouze score, kdo nahraje nejvíc je nejlepší
  2) emux (platí vždy pro turnaj EMUX):
    - u rekordů není hlavním měřítkem dosažené score, ale level (pokud ho lze určit)
   
  - u dohraných her jsou měřítka: level-použité životy–čas dohrání-score
      unikátní LEVEL-SCORE system
      DOHRANÁ HRA = hra, která po dosažení konce už nepokračuje (neplést s otočenými!)
      - při dohrání hry je důležité správně vyplnit level, vyplňuje se číslo posledního
      levelu a popis DOHRÁNO (rozdíl od rekordů končících v posledním levelu)

     
  - je nutné též uvádět správný počet použitých životů k dohrání hry
      - POZOR: toto číslo není počet smrtí! (udává všechny životy: ztracené + 1)
      - znamená to, že pokud hru dohrajete na 1 život (ani jednou nejste zabiti), pak
        uvádějte číslo 1 (pokud ztratíte 3 životy, pak je počet použitých životů u dohrané
        hry je 4 - logika: 3 ztratíte ale na čtvrtý to dohrajete do konce)
    ---> primárním kritériem je tedy to, kam až se dostanete
  , příp. na jaký život a za
         jakou dobu
  (score rozhoduje až v případě stejných levelů, životů a času)
    - před hraním je nutné též přečíst a následně i dodržovat případné doplňující
      podmínky uvedené v komentáři pro danou hru
    - není dovoleno aktivovat žádné skryté možnosti hry (např. výběr tajných postav),
      pokud to není v komentáři hry výslovně povoleno
    - v průběhu celé hry se nesmí projevit žádná chyba/bug, který hra obsahuje
    - není možné používat zkratky do vyšších kol, vždy je nutné jít postupně a projít vše
    - v případě, že hra umožňuje start v různých úrovních, vždy musíte zvolit uroveň 1,
      pokud není vysloveně uvedeno v komentáři hry jinak
    - při opakovaném porušení pravidel herního stylu emux bude hráči odepřena možnost
      přidávat své rekordy do turnajů, které tento styl pro hraní používají !!!
      (hráč se bude moci účastnit pouze turnaje ARCADE)
  3) kombinace arcade + emux:
    - turnaj FAIRPLAY je tvořen z her, které navrhli sami soutěžící hráči
    - při svém návrhu též rozhodují o stylu hraní pro vybranou hru
    - turnaj pak může být tvořen hrami s rozdílnými styly hraní
   
  TURNAJE
    1) .:ARCADE:. (herní styl: arcade)
       - hraje se jako na skutečném automatu nebo konzoli, bez upřesňujících pravidel
       - i zde je však hráč vázán prohlášením, že rekordy nahraje osobně a sám,
         bez pomoci dalších osob či nedovolené funkce ovládacího zařízení
         (platí zákaz AutoFire, Turbo, pomocníka na střelbu, makrovací programy i
          jiná taková zařízení a programy, ... apod.)
       - umožňuje ochranu hráčova "know-how"
         -> pokud nebyly detekovány nesrovnalosti a screenshot jednoznačně ukazuje
            průkazné score z právě ukončené hry, je možno záznam skrýt
            (jinak dojde bez varování ke zveřejnění záznamu a prověření adminem)
   
    2) .:EMUX:. (herní styl: emux)
       - nutno dodržovat určená pravidla pro herní styl emux (viz výše)
       - pro lepší srovnání zavedeno řazení primárně dle LEVELu
       - v průběhu celé hry se nesmí projevit žádná chyba/bug, který hra obsahuje
       - není dovoleno aktivovat žádné skryté možnosti hry (např. výběr tajných postav)
       - záznamy jsou vždy veřejné a musí být přehratelné (není-li určeno jinak)
       - po přidání je score automaticky zařazeno na ověření (jiným uživatelem či adminem)
         (tento stav nemá vliv na bodování rekordu)
    
    3) .:FAIRPLAY:.
       - kombinuje herní styl arcade i emux podle toho, jak byla hra do turnaje navržena
       - více informací zde
   
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:
  - každý turnaj je vyhodnocován zvlášť
  - je k dispozici "Výsledková listina" a "Dvorana slávy"
    -> zde jsou oslavováni 3 globálně nejlepší hráči + nejlepší hráči v rámci kategorií
       ŠAMPIÓN = hráč, který dosáhl největšího počtu bodů v rámci turnaje
       BOREC = nasbíral největší počet bonusových bodů
       PREMIANT = nejvícekrát překonal průměr (má největší počet nadprůměrných scorat)
       MISTR = hráč s největším počtem bodů v rámci kategorie
  - turnaj FAIRPLAY může být vyhodnocován i podle jiných kritérií, záleží na dané variantě
    (místo bodů se může např. vyhodnocovat počet prvních, druhých a dalších míst)
  - hráč mimo turnaje může získat též ocenění PAŘAN nebo MACHR
       PAŘAN = poslal za aktuální sledované období nejvíce scorat
       MACHR = v daný den získal největší počet bodů do výsledkových listin
    
  PŘIDÁNÍ REKORDU NA EMUX:
    - probíhá skrze "chytrý" skript, který zařadí score do všech turnajů, kam náleží
    - při přidání je jako výchozí nabízen nejvyšší možný turnaj, kam lze score přidat
      -> hráč sám tuto nejvyšší úroveň dle použitého stylu hry buďto přijme nebo sníží

         FAIRPLAY(styl:emux)->EMUX->ARCADE
         FAIRPLAY(styl:arcade)->ARCADE
         EMUX->ARCADE
         ARCADE

  příklady:
    1) hráč sleduje všechny turnaje (má nastaveno ve svém profilu)
       + je registrován ve FAIRPLAY turnaji, turnaj stále probíhá, přidávaná hra se
       turnaje účastní a hraje se v herním stylu emux -> turnaj přednastaven na FAIRPLAY
       - pokud hráč toto přijme, bude rekord zařazen do turnajů FAIRPLAY, EMUX i ARCADE
         (pokud nebude v těchto turnajích žádné score nebo bude toto score nižší)
       - pokud si je hráč vědom nedodržení stylu hraní emux, nemůže takové score přidat
         ani do turnaje FAIRPLAY (hra je hraje stylem emux) a ani do turnaje EMUX
         -> změní tedy výchozí turnaj z FAIRPLAY na ARCADE a rekord bude přidán v
            souladu s pravidly jen do turnaje ARCADE
   
    2) hráč sleduje všechny turnaje (má nastaveno ve svém profilu)
       + přidává score do hry, která se turnaje FAIRPLAY neúčastní (a nebo se tohoto
       turnaje neúčastní sám hráč, i když turnaj sleduje) -> turnaj přednastaven na EMUX
       - pokud hráč toto přijme, bude rekord zařazen do turnajů EMUX a ARCADE
         (pokud nebude v těchto turnajích žádné score nebo bude toto score nižší)
       - z principu každé score turnaje EMUX vyhovuje též podmínkám turnaje ARCADE a
         proto je vždy do tohoto turnaje přijímáno
         (pokud nebude v tomto turnaji žádné score a nebo bude toto score nižší)
       - pokud si je hráč vědom nedodržení stylu hraní emux, nemůže takové score přidat
         do turnaje EMUX
         -> změní tedy výchozí turnaj z EMUX na ARCADE a rekord bude přidán v
            souladu s pravidly jen do turnaje ARCADE

    3) hráč sleduje (má nastaveno ve svém profilu) jen turnaj ARCADE
       - tím se zejména myslí případ, kdy pro hráče jsou pravidla otravná a zajímá ho jen
         soutěžení v turnaji ARCADE
       - v takovém případě je nabízen při přidání jen turnaj ARCADE
   
    4) hráč sleduje (má nastaveno ve svém profilu) jen turnaj ARCADE a FAIRPLAY
       - v takovém případě je nabízen při přidání opět jen turnaj ARCADE
         (protože ho nezajímá pravidlový turnaj EMUX a v turnaji FAIRPLAY by nechtěl
          odehrát hry navržené ve stylu emux)
       - pokud se tedy hráč chce účastnit turnaje FAIRPLAY, musí mít ve svém profilu
         povoleno sledování i turnaje EMUX
   
  SOUHRN:
  - pro přidání vám budou nabízeny jen turnaje, které si zaškrtnete ve svém profilu
  - při přidání score probíhá zařazení zcela automaticky ve všech navolených turnajích
  - v žádném případě nedojde k tomu, že by se již dříve nahraný lepší rekord přemazal
     
  POZNÁMKA:
  - většina her z VSFIGHT kategorie se hraje ve stylu emux pouze do první porážky
  - porážkou se rozumí prohra i v rámci jednoho kola 0:1 nebo 1:1
    -> jakmile jste poraženi, i kdybyste mohli pokračovat v dalším kole a celý zápas
       ještě vyhrát, hra ve stylu emux končí
       - udělejte screenshot s dosaženým score (dále lze pokračovat ve hře až do konce)
  - přidání takového score do turnajů EMUX i ARCADE je třeba provést na dvakrát:
    a) nejprve se přidá rekord do turnaje EMUX, uvede se score a level ze
       screenshotu první porážky (toto score se zapíše do turnaje EMUX ale i ARCADE!)
    b) následně je třeba ten samý rekord přidat znovu, ale pouze do turnaje ARCADE a
       vyplnit score z konce hry (jelikož je vybrán pouze turnaj ARCADE a score, které je
       nyní přidáváno, je dozajista větší, bude záznam pro turnaj ARCADE nahrazen
  - pouze tímto (a žádným jiným) způsobem nelze přidat score, která jsou nahraná v rámci
    jedné hry a jsou pro turnaje ARCADE a EMUX rozdílná !!!
   
  PROČ TATO ZMĚNA?
  - v kategorii VSFIGHT herního stylu emux se začínala objevovat scorata, která byla
    nahrána s úmyslnými porážkami, aby hráč dostal body i za třetí kolo (zpravidla se
    hraje na 2 vítězná kola, ale využít 2:1 vítězství je bodově výhodnější)
  - proto se styl hry emux hraje pouze do okamžiku, kdy poprvé prohrajete 0:1 nebo 1:1


    PROBLÉMOVÉ HRY
       1) nemají vlastní počítadlo score
          - pro takové je třeba navrhnout vlastní smysluplné bodování
          - bez tohoto bodování nelze hru na EMUX přidat
       2) obsahují v sobě chybu (bug, překlep, náhodné přetečení stavu počítadla atd.)
          - score bude přijato do turnaje EMUX pouze tehdy, pokud se v celém průběhu
            hry žádný bug neprojeví
          - pokud hra trpí zásadní chybou (není možné přehrát záznam, téměř hratelná, apod.),
            bude v ní možno soutěžit pouze v turnaji ARCADE
       3) lze u nich vyvolat max. stav počítadla
          A) počítadlo nelze přetočit
             - např. po dosažení 999.999 bodů již počítadlo stojí a další body nejde nahrát
             ---> score je řazeno dle data sestupně, tedy naposled nahraný rekord je první
             - tímto je zajištěna možná změna i na první pozici
             - platí za předpokladu že další údaje (LEVEL, dokončení) jsou totožné
          B) počítadlo se po dosažení maxima nuluje a počítá od 0
             ---> v tomto případě se score sčítá, počet přetočení je dobré zachytit na
             screenshotech, score po prověření záznamu bude normálně uznáno
       4) mají v sobě více jiných her nebo umožňují více herních módů
          - zpravidla je v komentáři hry určeno přesně, co a jak se hraje
       5) obsahují skryté možnosti (např. vyvolání dalších voleb, postav, ...)
          - pokud není výslovně v komentáři dané hry povolena aktivace těchto možností
            (pro určenou situaci, herní styl nebo turnaj)
             -> je povoleno jich využít pouze ve stylu arcade
          - pokud si myslíte, že je přínosné povolení skrytých možností v určité hře,
            konzultujte vše s administrátorem

    Hry pro které je třeba vytvářet vícero screenshotů (zejména závodní hry)
      
- aby bylo možno správně určit score je třeba mít:
       --> screenshoty z každého dojetého kola (aby byl vidět čas onoho kola)
       nebo
       --> jeden závěrečný screenshot, kde je souhrnný čas hry (ze všech kol)
       - ukázka a další detaily na příkladu
 


    Omezení pro pauzu:
      
1) pokud nárok na pauzu není, hra se pauzovat nedá
          - toto je zavedeno z důvodu přehratelnosti záznamů, jelikož zastavení a znovu
            rozběhnutí celého procesu emulace může pozměnit chování hry
          - taktéž dlouhá pauza může vést k odlišnému chování generátorů
       2) pauza je v automatových hrách deaktivována
          - pro prověřené hry, kde není znám žádný problém související s přehratelností je
            možné pauzu na požádání aktivovat
          - u her s povolenou pauzou je možné ji použít po odehrání 21 minut hry (ne dříve)
       3) pauza v konzolových hrách je zablokována zcela (emulátor se nedá zastavit)
          - nicméně mnoho konzolí má vlastní implementovanou pauzu zkrze tlačítko START apod.
          - tuto pauzu je u konzolových her možné používat libovolně a bez postihů
            (mějte však na paměti, že emulátor stále běží a narůstá tak čas hry)
 
    Poznámka:
      - v turnaji FAIRPLAY se přijímají pouze rekordy nahrané bez použití pauzy
 


    Výslovně zakázané techniky (vždy a všude):
      - použítí autofire, turbo joy/gamepadu
      - použití makrovacího softwaru
      --> v případě zneužití těchto technik hrozí zablokování účtu či až vyloučení z komunity
 


    Je vyžadován dostatečně rychlý počítač, aby hra běžela plynule
     
- velmi doporučeno používat konstantní FrameSKIP 0-6
      - hra musí běžet minimálně 90% původní rychlosti (automaty) nebo min. 85% (konzole)
      - měnit hodnotu frameskip lze pouze před vlastním spuštěním hry
      - běží-li hra pod minimální rychlostí, hra se ukončí
 


    Servisní klávesy:
     
- v žádném případě nepoužívejte během hry na rekord klávesy: F1, F2, 0, 9 a =
      - jejich stisk je monitorován a následně takové score bude označeno, zveřejněno
        a následně přezkoumáno
    !!! při opakovaných problémech budou všechna score se servisními klávesami zamítána !!!
 


    Závěr
     
- v případě, že bude zjištěn prohřešek, bude se postupovat velmi přísně
      - nezáleží s jakým úmyslem hráč podvod udělal
      --> pakliže chcete reportovat díru či trestný postup, udělejte to rozumně a to jinak
          než že budete takto podvodně nahrané balíčky přidávat do tabulek
      - v případě zjištění podvodu v balíčku přidaném na EMUX neexistuje žádný důvod,
        který to omluví (věty "já jsem to jen testoval" nebereme)
      - i za jediný podvod hrozí zablokování účtu či vyloučení z komunity
 BODOVACÍ SYSTÉM


 • za přidané score dostáváte body do tabulky nejlepších hráčů daného turnaje

 • systém zohledňuje jak kvalitu, tak kvantitu

 • každý turnaj je bodován jinak, aby se ocenila složitost pravidel či jiných technik
       ARCADE: [1b za pozici] + [bonusy] (nejvyšší rekord ze všech verzí)
         EMUX: [1b za pozici] + [bonusy] (v rámci SOUTĚŽNÍCH verzí, aktuálně 123 112)
     FAIRPLAY: dle podmínek turnaje
               a) rozhodují body (+1 za pozici, možnost žolíka)
               b) rozhoduje počet prvních míst (dále druhých, třetích ...)

  BONUSY (sčítají se, hráč bere všechny, na které má dle kritérií nárok):
  a) pro score
  - překonání průměru +1b
  - překonání 2x průměru +1b
  - překonání stanoveného score - tzv. "skvělé score/level" (BeatItUp)
    - v rámci hry může být stanoveno score/level, po jehož překonání hráč obdrží +1b
    - pokud není stanoveno manuálně, automaticky je hodnota nastavena na 75% rekordu
  b) pro umístění
  - umístění na prvním místě +1b
  - umístění v první polovině tabulky +1b
  - umístění v první třetině tabulky +1b
  - umístění v první čtvrtině tabulky +1b
  - umístění v první pětině tabulky +1b
  --> tyto bonusy se udělují až tehdy, je-li počet pozic v tabulce vynásobený 1/x >=1)
    

 • turnajový report se zobrazí po kliku na menu Výsledky
  VYSVĚTLIVKY:
  -  BODY: body určující celkové umístění v žebříčku
  - BONUS: číslo udávající součet všech získaných BONUS bodů
  -   ČAS: počet odehraných minut (v evidovaných rekordech)
  - ÚČAST: procento hraných her z celkového počtu her turnaje
    

 • nepřekonatelná score
  - z tohoto označení neplynou žádné bodové zisky ani jiná zvýhodnění
  TURNAJ ARCADE:
     rekord (první místo), nepřekonán po dobu delší než 1 rok
     rekord (první místo), nepřekonán po dobu delší než 3 roky
  TURNAJ EMUX:
     rekord (první místo), nepřekonán po dobu delší než 6 měsíců
     rekord (první místo), nepřekonán po dobu delší než 1 rokUŽIVATELOVA DATA


 • zaregistrovat se může každý hráč pocházející z CZ nebo SK
  (nebo znalý českého či slovenského jazyka)
   

 • údaje o hráči
  - povinné jsou jen EMAIL, UŽIVATEL, HESLO
  a) USER:
     - 3 písmena nebo čísla či kombinace obojího, váš podpis ve hrách
     - pokud hra umožňuje delší podpis, používejte jen svá tři písmenka
     - zakázaný uživatel "AAA"
  b) HESLO:
     - označováno též jako PIN, nejméně 5 znaků (kombinace písmen a číslic)
  c) EMAIL:
     - funkční, vámi opravdu používaný
     -> bude na něj zaslán kód nutný pro aktivaci registrovaného účtu
     - adresa zůstává neveřejná, ostatní hráči píší zprostředkovaně skrze EMUX
       (pakliže jim odpovíte, teprve poté prozradíte svou emailovou adresu)
     - email je vždy třeba udržovat správný a funkční
     - nebude-li možné na email doručovat důležité zprávy, bude účet zablokován
  d) SMS-mail:
     - lze aktivovat automatické zasílání informací
     - zadejte adresu ve tvaru:  nekdo@nekde.cz
     -> optimalizováno pro VODAFONE sms (%neco%@vodafonemail.cz)
        NASTAVENÍ:
        ZAP - funkce je zapnuta
        VYP - funkce je vypnuta
  e) IKONA:
     - ikonu lze měnit ve svém profilu (Můj.Emux->Můj.Profil->Editovat)
     - formát GIF: 32x32 pixelů (standardní velikost ikony Windows) - max. 3kB
     - zajímavé ikonky lze nalézt na tomto webu: http://ikona.host.sk/
  f) JMÉNO:
     - vaše skutečné jméno
  g) ROK NAROZENÍ:
     - rok narození
  h) OBLÍBENÉ HRY:
     - nejoblíbenější kategorie her
  i) WWW:
     - adresa vaší domácí stránky (máte-li)
     - zadejte ve tvaru: http://neco.nekde.cz
     - pouze vaše osobní stránky (žádná reklama nebo komerce!)
       (nemáte-li, ponechte prázdné)
  j) MĚSTO:
     - město kde žijete
     - pokud působíte ve více místech, pak je můžete uvést takto "PRAHA / BRNO"
  k) ICQ
     - vaše čísílko ICQ (čísla z jiných messengerů nevyplňujte)
     - napište pouze číslo, bez jakýchkoli dalších znaků (např. 123456789)
     - doporučeno vyplnit (nemáte-li pak ponechte pole prázdné)
     -> velice se tím usnadní komunikace v případě problémů
   

 • vaše adresáře na EMUXu:
  .EMUX\Public\
  = screenhoty, které se vztahují k vašim rekordům
  .EMUX\Public\Inputs\
  = slouží pro upload/archivaci vašich cenných inputů (machrovinky apod.), které třeba
  na EMUX nemohou být přijaty nebo jejich score je nízké, ale ty záznamy jsou něčím
  výjimečné a chcete je ukázat ostatním
  .EMUX\Public\Others\
  = váš prostor (pro "cokoli s EMUXem související"), předpokládá se využití na upload
  screenshotů a následné linkování jinam
  (http://emux.esero.net/users/váš_nick/others/váš_soubor.přípona),
  velikost tohoto adresáře je určena vaším LEVELem
  (Nahrávat lze jen soubory do velikosti 3MB, u prémiového členství neomezeno)
  .EMUX\Hidden\
  = všechny vaše balíčky, které byly na EMUX poslány,
  označené [OLD] slouží k archivaci a následnému mazání,
  označené [   ] patří k vašim právě aktuálním rekordům v databázi,
  vše lze stáhnout jen vámi, ostatní nemají do tohoto adresáře přístup
  .Upload manager
  = slouží pro nahrávání souboru do vašich adresářů \Inputs\ a \Others\
  (z těchto adresářů máte právo též libovolně mazat)

 •  
 • LEVEL hráče:
  - po registraci se hráč zařadí mezi nováčky, na které se vztahují určitá omezení
  - tato omezení mohou být rychle odbourána bezproblémovým působením v komunitě
    a odehráním několika her dle pravidel pro hraníTIPY TRIKY RADY PORADY


 • DISKUSE - vkládání smajlíků
  - pro rychlost lze používat zkratky (::SLOVO)
  - zde je kompletní seznam
  - pro přihlášené uživatele je tu možnost nových definic
   

 • DISKUSE
  1) rozšířený editor textu (výchozí nastavení)
  - zjednodušuje vkládání odkazů i obrázků, formátování textu
  - odkaz vložíte tak, že napsaný text označíte myší a stisknete tlačítko "řetěz"

  2) textový editor - podpora HTML

  - textový editor lze zapnout v uživatelském profilu
  VLOŽENÍ OBRÁZKU: <IMG SRC=http://server.nekde.net/obrazek.gif>
  VLOŽENÍ ODKAZU: <A HREF=http://www.server.net/ target=_new>zobrazený popis</A>
  TUČNÉ PÍSMO: <b>tučný text</b>
  KURZÍVA: <i>text kurzívou</i>
  PODTRŽENÍ: <u>podtržený text</u>