TOPlist

EMUX - EMULÁTORY: NÁVODY A NASTAVENÍ * MAME * MESS * VIDEOHRY

 [EMUX][EMUXMAME][EMUXMESS]

OBECNÉ NASTAVENÍ

KONFIGURACE: VIDEO INSTRUKTÁŽ (WMV)

1. HERNÍ VYBAVENÍ (emulátory)
   Upozornění:
   - vybavení mohou v souladu s licencí používat pouze členové tohoto klubu!
     (bez registrace a aktivovaného účtu herní vybavení nefunguje)
   - pokud budete tuto stránku pročítat po přihlášení, bude zde odkaz na stažení (download)

2. INSTALACE
   Rozbalte archiv do čistého adresáře ve vašem počítači.
   - nepoužívejte dlouhá jména adresářů obsahující mezery, doporučen hned ROOT
     např. C:\ nebo D:\EMU\
   - pro daný adresář musíte mít práva číst, psát, měnit
   - automaticky je vytvořen podadresář EMUX
     např. tedy vznikne C:\EMUX\ nebo D:\EMU\EMUX\
   - neinstalujte EMUX do stejného adresáře, kde již máte jinou MAME
     (časté problémy s původním souborem "mame.ini")
 
3. HRY
   - hry pro MAME (romsety) patří do adresáře EMUX\ROMS\MAME\
   - hry pro MESS (software) patří do adresáře EMUX\SOFTWARE\MESS\
   - soubory se nerozbalují (kopírují se zaZIPované)
   - tento krok nyní přeskočte a pokračujte v nastavení
 
4. PROHLÍŽEČ HER A REKORDŮ (emux.exe)
   Spusťte "emux.exe" a vyplňte požadovaná data v průvodci nastavením.
   - pokud vyplníte špatně jméno a heslo (PIN), nebude možné program používat
   - jméno i heslo (PIN) musíte použít stejné jaké je nastaveno pro přístup na EMUX web
   - další možnosti lze konfigurovat přes Menu NASTAVENÍ
 
5. DATABÁZE HER
   Stáhněte databázi podporovaných her a udržujte ji v budoucnu vždy aktuální.
   - menu Soubor - Stáhnout databázi
   - v tuto chvíli musíte být připojení k internetu
   - DB obsahuje nejen rekordy, ale i nastavení her pro správnou funkci
   OFF-LINE AKTUALIZACE:
   - nemáte-li připojení k internetu, můžete aktualizovat DB ručně (nahoře menu Můj.Emux)
   - soubor %váš_nick%.zip před spuštěním zkopírujte do adresáře, ve kterém se
     nachází emux.exe
   UPOZORNĚNÍ:
   - pokud se databáze odmítá opakovaně stáhnout ("Byla stažena poškozená databáze"),
     znovu zadejte heslo pro přístup na EMUX web do programu emux.exe
     (menu Nastavení - základní)

6. HRANÍ
   Nyní je již vše připraveno pro spuštění hry!


NAHRÁVÁNÍ REKORDU PRO EMUX

1. SPUŠTĚNÍ HRY
   - vyberte hru (myší, klávesnicí) a spusťte ji ve zvoleném emulátoru klávesy (F1 - F12)
   - doporučeno: enter spustí hru ve výchozím emulátoru (pozice 1, též F1)

2. NAHRÁVÁNÍ HRY (SPOUŠTĚNÍ)
   - nyní musíte vyčkat spuštění hry, to je u jednotlivých her různě dlouhé
   EMUXMAME:
   - jakmile hra naběhne (zpravidla vidíte hlášení INSERT COIN), vhoďte minci (ne dříve!)
   - pozor: vhazujte jen dovolený počet mincí, zpravidla tedy jednu
   - mince se vhazuje klávesou 5 (české "ř"), jako start slouží klávesa 1 (české "+")
   - správně vhozená mince je potvrzena hláškou v emulátoru a je započítána hrou (credit)
   - ovládání je zpravidla předdefinováno na šipky + ctrl, alt, mezerník a shift
     (lze měnit/konfigurovat přes TABulátor)
   EMUXMESS:
   - do konzolí se nevhazují mince, ale vždy se hraje na jeden kredit bez napojování
   - nutno respektovat definovanou obtížnost v komentáři hry a na tu hrát
   - start je klávesa 1 (SegaMD: SHIFT) a základní ovládání stejné jako u EMUXMAME
     (hraní her ZX Spectrum je malinko složitější, pomůže pročtení tohoto návodu)
     (hraní her Amiga je opět malinko složitější, pomůže pročtení tohoto návodu)

3. HRANÍ A SCREENSHOTY
   - v průběhu hry je možné kdykoliv udělat screenshot klávesou F12 (počet není omezen)
   - pokud však chcete přidat rekord do soutěžních tabulek, je nutné udělat screenshoty,
     které vaše score a level jednoznačně prokáží:
     -> nejlépe ihned po ztrátě posledního života vyfoťte nahrané score
   - jakmile máte hotové všechny průkazné screenshoty, můžete emulátor vypnout (ESC)

4. TVORBA BALÍČKU PRO WEB
   - ukončete emulátor (ESC), prohlížeč nyní vstoupí do režimu tvorby balíčku (zip)
   - zde máte důležitou povinnost a to z udělaných screenshotu vybrat všechny,
     které chcete na EMUX poslat nebo jsou povinně vyžadovány
   - screenshot vybíráte zaškrtnutím zaškrtávadla vedle něj
   - minimálně tedy jeden screenshot, kde bude vidět právě nahrané score a level
   --> další podrobnosti a požadavky viz INFO

   - po vybrání požadovaných screenshotů klikněte na tlačítko "Vytvořit balíček pro EMUX"
   - není-li toto tlačítko dostupné, nebyl dodržen správný postup
     (např. nebyla vhozena žádná mince)
 


ZIP BALÍČKY EMUXu

1. MÍSTO UKLÁDÁNÍ
   - všechny balíčky se ukládají do podadresáře EMUX v adresáři EMUX
     např. C:\EMUX\EMUX\
   - název balíčku je vytvářen tak, aby byl vždy jedinečný
     např. 2007-05-15x06:06:06[puckman](jmv).zip

2. PROHLÍŽENÍ VYTVOŘENÝCH BALÍČKŮ
   - v prohlížeči (emux.exe) zvolte menu Input PLAY (nebo klikněte na ikonu kamerky)
   - zde se objeví okno, pro jednoduché prohlížení inputů z adresáře EMUX
   - klikem na balíček se ukáží screenshoty v něm obsažené, ty lze dodatečně mazat
 


PŘEHRÁVÁNÍ BALÍČKU EMUXu

1. V prohlížeči zvolte menu Input PLAY (pokud tam ještě nejste z předchozího bodu)
   - vyberte balíček, který chcete přehrát
   - klikněte na čudlík smajlíka (musí být žlutý a usmívat se)
     -> pokud je červený a mračí se, nemáte požadonou verzi na vašem počítači
   - případné hlášení o přehrávaní inputu potvrďte klávesou ENTER
   - nyní se spustí přehrávání
     (pokud je hra nalezena v adresáři ROMS pro MAME a nebo SOFTWARE pro MESS)

2. přehrajte input
   - během sledování záznamu hry lze udělat screenshoty pomocí F12
   - tyto screenshoty lze po skončení přehrávání jednoduše přidat do balíčku EMUXu

3. ukončete emulátor
   - prohlížeč nyní nabídne přidání vytvořených screenshotů do balíčku
   - upravte jeho obsah dle platných požadavků, případně můžete dát něco i navíc
   - pokud přidáváte nepovinné screenshoty, vyberte ty nejlepší, výjimečné

4. tlačítkem zavřít se vrátíte do režimu prohlížení DB her
 


UPLOAD BALÍČKU NA EMUX

1. přihlaste se na EMUX
 
2. z horního menu vyberte "Přidej score"
   - na další stránce nalistujte balíček (.zip), který chcete přidat a klikněte
     "Nahrát balíček na EMUX"
   - vytvořené balíčky se v počítači nachází v adresáři EMUX\EMUX\*.zip

3. vyplňte požadované údaje
 


ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

1. spustím hru a mám obraz otočený špatným směrem
   - pravděpodobně používáte LCD a drivery špatně reportují hodnoty, které emulátor
     používá pro automatické nastavení rozlišení obrazovky
   - nutno otevřít soubor mame???e.ini, vyhledat hodnotu
     resolution auto
     a změnit ji na vaše rozlišení (podporované LCD), např.
     resolution 1024x768
 
2. nemohu spustit hru, při spuštění se objevují chyby
   - zkontrolujte, zda EMUXMAME/EMUXMESS není nainstalován v adresáři v jehož
     cestě nebo názvu jsou mezery
   - EMUX nefunguje např. z "C:\Program Files\EMUX"
     (emulátor vyhodnotí zvlášť "C:\Program" a "Files\EMUX" jako parametry)
   - pro bezproblémový rychlý start rozbalte EMUX přímo do C:\
     a vyzkoušejte spuštění hry puckman
   ---> pokud se nespustí ani puckman, pak zeditujte mame123e.ini a řádek
        "video d3d" zaměňte za "video ddraw" (bez uvozovek)
 
3. hra mi běží příliš pomalu
   - hra je pravděpodobně hodně náročná na hardware
   - pokud nemáte možnost upgradu, zkuste
     a) vypnout zvuk
     b) nastavit FRAMESKIP 6
     c) hrát ve starší verzi EMUXMAME 069
   - profíci mohou zkusit následující nastavení:
     NASTAVENÍ VERZE 112 PRO DDRAW (pokud nemáte D3D nebo běží pomalu)
        video                     ddraw
        prescale                  auto
        effect                    none
        waitvsync                 0
        syncrefresh               0
        sleep                     0
        priority                  1
        hwstretch                 0
        filter                    0
        resolution                640x480
        switchres                 1
        sound                     1 #muzete zvuk vypnout 0
        frameskip                 0 #muzete navolit az frameskip 6
 
4. v klientovi emux.exe se mi nedaří nic stáhnout, všechny soubory mají velikost 2kB
   - určitě nemáte povoleny "cookies" v prohlížeči IE (Internet Explorer)
   - cookies je nutné povolit v IE i v případě, že používáte jiný prohlížeč (FF, Opera)
   - integrovaný downloader totiž pro stahování využívá pouze IE
 
5. používám Windows VISTA a vybavení mi nefunguje, hlásí chyby knihovny dll a pod.
   - musíte nainstalovat všechny "compatility patche", které MS vydal pro zlepšení
     kompatibility nejrůznějších programů, v původních Windows VISTA není možné spustit
     žádnou "Delphi" aplikaci, to právě řeší zmiňované patche
   - doporučujeme nainstalovat windows VISTA SP1, kde vše funguje správně
 
6. používám Windows 98 nebo Milenium a nejde mi vybavení nainstalovat
   - ihned po instalaci se objeví hlášení, abyste kontaktovali MCK
   - důvodem je, že na Win9x/Me z nějakého důvodu vypadne správná cesta k emulátorům
   a) po chybové hlášce prohlížeč ukončete přes správce procesů (ctrl+alt+del)
   b) spusťte emux.exe (objeví se prázdný seznam)
   c) zvolte menu Nastavení - Emulátory a ručně nastavete cestu k emulátorům
      -> ve výchozím stavu má být:
         EmuxMAME nastavena: C:\emux\mame112e.exe
         EmuxMESS nastaven: C:\emux\mess112e.exe
   d) po nastavení všech emulátorů klikněte dole vlevo "nastavit emulátory"
   e) zavřete nastavení a aktualizujte databázi (menu Soubor - Stáhnout databázi)
 
7. používám Windows 7 a po startu se mi objevuje chybová hláška
   - otevřete ovládací panely, regionální nastavení a přepněte na "Angličtina" a potvrďte
   - poté přepněte zpět na "Čeština" a potvrďte
   - nyní již bude EMUX fungovat správně (chyba je to velmi záhadná)
 
8. používám Windows 8 a při přehrání balíčku se objevuje chybová hláška
   - otevřete ovládací panely a nastavte krátký formát data na d.MM.rrrr (bez mezer)
   - toto nastavení používaly všechny předchozí Windows, v 8 je výchozí "d. MM. rrrr"
 EMUX - KLUB ELITNÍCH HRÁČŮ: rekordy, emulátory, automaty, konzole a videohry